De stichting Primaire en Proactieve Hulpverlening is een landelijk opererende onafhankelijke stichting op het terrein van veiligheid en gezondheid en tracht haar doelstellingen vorm te geven door een aantal activiteiten zoals daar zijn. 


Onderzoek. 

Advies.

Mediation.

Bestuurlijke inbreng.

Maatschappelijke activiteiten.

Kwaliteitsbeheersing en certificering .

Inspectie.

De dagelijkse leiding ligt in handen van het bestuur van de stichting, die voor de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van een netwerk van specialisten en waarbij een projectmatige uitwerking plaats heeft.

De stichting Primaire en Proactieve Hulpverlening is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34228254