Onderzoek

  • De stichting Primaire en Proactieve Hulpverlening verricht op het terrein van veiligheid en gezondheid zowel gevraagde als ongevraagde onderzoeken.  
  • Deze laatste groep bevat voornamelijk onderzoeken die een maatschappelijke relevantie bevatten en die gebaseerd zijn op onderliggende wet- en regelgeving en de naleving hiervan. 
  • Ook wordt de onderzoeksafdeling regelmatig ingeschakeld door partijen teneinde op (deel)terreinen nader onderzoek uit te voeren in het kader van lopende projecten en of voorliggende vraagstukken.
  • Daar waar het gaat om eigen onderzoeken worden deze voor zover hierbij relevante zaken worden gevonden deze gedeeld met de politiek en media. Voor deze laatste groep is SP&PH vaak een bron.